Michel De Maeyer

‘hands-on’ Sales & Marketing Management en Change projecten op Algemeen Directie niveau, vooral in B2B, zowel in corporates als KMO

Quote PEOPLE-PROCESS-PERFORMANCE en ‘make it happen’

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/micheldemaeyer